Tankrenhold - Protector Norway AS

Go to content
Tankrenhold
Enten du har nedgravd tank, industritanker eller skipstanker må disse kunne rengjøres. Da kan vi være til hjelp med vårt utstyr og våre fagfolk. Vi har mange års erfaring med tankrengjøringer i stor og liten skala.

Ofte kan dette være en tank som skal tas ut av bruk, hvor vi er med i hele prosessen med å undersøke tankens tilstand, rengjøring og destruksjon. Vår kunnskap på området bidrar til en effektiv og sikker jobb for deg. Vi har sertifikater for tankarbeid og alle aspekter dette medfører.

HAR DU NEDGRAVD TANK FOR FYRINGSOLJE?
Hvis du har en nedgravd tank for parafin eller fyringsolje har du et stort ansvar for at tank og rørsystem ikke lekker olje ut til grunnen.
Back to content