OM OSS - Protector Norway AS

"To Protect and to Serve"
_______________________________________
PROTECTOR NORWAY
Go to content
VÅR BAKGRUNN
Magne Sørvik i Protector Norway AS
Det begynte med sandblåsing og maling tidlig på 80 tallet gjennom et lokalt firma, der jeg fattet mer og mer intresse for rust og rust-problematikk. Dette ga meg mersmak da jeg synes det er givende og motiverende og se noe som er rustet og slitt kan bli som nytt igjen. Jeg har gjennom disse årene skaffet meg god kunnskap til å bli en "rustløser" for både rederier, industri og det private marked. Jeg begynte egentlig og utdanne meg til maskinist, men den veien ble endret. Min nærhet til det maritime ble der allikevel hele tiden, selv om jeg ikke ble maskinist. I dag kan jeg gjennom mitt fagfelt bl.a. få jobbe utstrakt i det maritime miljøet, noe som er veldig spennende og motiverende. Har alltid satt mine kunder fremst, noe som har skaffet meg gode og lojale forbindelser gjennom årene som har gått.

Med vennlig hilsen
PROTECTOR NORWAY AS
Jan Ole Strand
Daglig leder / Styreformann
VI ER ZINGA FORHANDLER
Hva brukes ZINGA til?
Gir galvanisk beskyttelse mot korrosjon, påført som maling!

• Inneholder 96% ren sink
• Berøringstørr etter 10 minutter (20 °C)
• Fult system: 2 strøk, 1 time mellom strøkene
• Kan overmales etter 6 timer
• Kan påføres i 95% luftfuktighet
• Kan påføres i kuldegrader

ALLTID ÅPEN!
24 Timer Vakttelefon:
TLF: 913 38 457


PROTECTOR NORWAY AS
Kjøpmannsgata 23, 6005 Ålesund
Tlf: +47 913 38 457
post@asprotector.no

Fakturabehanding
Sendes som EHF til:
protectornorwayas@ebilag.com

BESØK OGSÅ:

PROTECTOR NORWAY AS
Kjøpmannsgata 23, 6005 Ålesund
Tlf: +47 913 38 457
post@asprotector.no

Fakturabehanding
Sendes som EHF til:
protectornorwayas@ebilag.com

BESØK OGSÅ:
Back to content