Sprøytemaling - Protector Norway AS

Go to content

Sprøytemaling
Vi utfører Sprøytemaling på Fartøyer. Industribygninger samt deler etter sandblåsing i egen hall. Vi sprøyter alle typer konvensjonelle malinger og lakker til ønsket oppdrag. Vi har utført en rekke oppdrag innenfor både industri, offshore og vannkraft. Protector Norway AS påtar seg oppdrag for alle typer kunder, og opptrer ryddig og profesjonelt uansett ordrens størrelse. Både små privatkunder og de største industrikundene kan alltid være sikre på at oppdragene utføres med full kvalitetssikring i alle ledd.

Protector Norway As utfører overflatebehandling i henhold til alle gjeldende spesifikasjoner og krav fra myndigheter, kunder og leverandører.
Overflatebehandling
Overflatebehandling er en viktig del av vedlikeholdet på landanlegg og offshore installasjoner. Protector Norway AS har lang og allsidig erfaring med å utføre overflatebehandling i henhold til gitte spesifikasjonskrav.

Overflatebehandling er ulike metoder for å gi overflaten et annet utseende eller for å hindre korrosjon. Noen eksempler på overflate-behandling er maling, sandblåsing, metallisering, galvanisering. Godt vedlikehold forlenger levetiden på installasjonene, samtidig som det er helt nødvendig for å kunne gjennomføre sikker drift.
Back to content